ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

฿ 80 ฿ 80

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 90 ฿ 90

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.25

฿ 100 ฿ 100

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 100 ฿ 100

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.0

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.0

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

฿ 130 ฿ 130

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

฿ 161 ฿ 161

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 161 ฿ 161

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 161 ฿ 161

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

฿ 180 ฿ 180

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

฿ 214 ฿ 214

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3.5x0.6

฿ 230 ฿ 230

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.9

฿ 235 ฿ 235

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

฿ 235 ฿ 235

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.0

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

฿ 250 ฿ 250

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

฿ 250 ฿ 250

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

฿ 257 ฿ 257

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.25

฿ 260 ฿ 260

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 265 ฿ 265

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

฿ 265 ฿ 265

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2.6x0.45

฿ 270 ฿ 270

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

฿ 290 ฿ 290

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M2x0.4

฿ 300 ฿ 300