TAPKUGELM3x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

TAPKUGELM4x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

TAPKUGELM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

TAPKUGELM6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด APEX M6 x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

TAPPerfectM6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

TAPKUGELM8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.25

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

TAPKUGELM7x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPPerfectM10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

TAPPerfectM8x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M8x1.0

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

TAPKUGELM10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

TAPPERFECTM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

TAPKUGELM8x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.0

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

TAPKUGELM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

TAPKUGELM10x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM12x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.75

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM12x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.5

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPKUGELM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

TAPPerfectM10x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M10x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPKUGELM12x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPPerfectM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M11x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel M11x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

TAPAPEXM12x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M12x1.25

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

TAP Kugel M6x1.0 (รุ่นงานหนัก)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPPerfectM14x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPFUKAM6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPFUKAM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8v

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

TAPKUGELM14x2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x2.0

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

TAPKUGELM14x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

TAPXtremeM3.5x0.6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3.5x0.6

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

TAPKEIBAM5x0.9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

TAPPerfectM14x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

ดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel M13x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel M13x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

TAPHTDM3x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M3x0.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

TAPXTREMEM9x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M9x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

TAPKUGELM14x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M14x1.25

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

TAPXtremeM7x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M7x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

TAPHTDM4x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

TAPHTDM4x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M4x0.7

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

TAPHTDM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้